Warsaw Uprising 2 - 25.11.2017

Olgierd
Posty: 245
Rejestracja: 13 sie 2015, o 20:29

Warsaw Uprising 2 - 25.11.2017

Postautor: Olgierd » 27 paź 2017, o 19:05

Obrazek
Obrazek
Obrazek

W imieniu klubu Matisoft Gaming Club i dzięki uprzejmości Adeptus Mechanicus (http://admech.club/) oraz sponsora - Figurkowych Gier Bitewnych (https://sklep.fgb.club/) mamy przyjemność zaprosić Was na Warsaw Uprising #2.


1. Zasady ogólne

Warsaw Uprising #2 to jednodniowy turniej Bolt Action, który odbędzie się 25.11.2017r.w klubie Adeptus Mechanicus (Warszawa, Aleja Krakowska 110/114 B27) gdzie każdy z graczy rozegra 3 bitwy.


Gramy na 1000 pkt, jednym plutonem złożonym zgodnie z dowolnym selektorem, na oficjalnych zasadach Bolt Action. Dopuszczone są wszystkie książki armijne, suplementy (nowe jednostki, selektory, bohaterowie imienni) oraz obowiązują oficjalne FAQ i Erraty.
Niedopuszczone są wszystkie zasady opcjonalne/eksperymentalne/wymagające zgody przeciwnika z jakiegokolwiek źródła (bohaterowie specjalni ze strony, samoloty, kamerzyści itd.).
Gramy jedna rozpiską przez wszystkie bitwy. Z szacunku dla innego gracza postarajcie się, żeby była czytelna, wydrukowana, przepisana, na tablecie na którym coś będzie widać.

Co jest już tradycją wszystkich wydarzeń Bolt Action dopuszczone do gry będą jedynie w pełni pomalowane armie z wykończonymi podstawkami, obowiązuje również pełen WYSIWYG. Pojazdy mogą być zarówno w skali 1:56 jak i 1:48, sugerujemy jednak aby nie mieszać skali w jednej armii.

Aby wziąć udział w Warsaw Uprising należy zapłacić wejściowe w wysokości 25zł poprzez przedpłatę na wskazane konto –
Olgierd Sawicki, 28 1160 2202 0000 0002 3502 1406 . W tytule przelewu należy umieścić imię, nazwisko oraz ksywę z forum, pozwoli to na uporządkowanie zapisów.

Limit miejsc wynosi 20 i nie przewidujemy możliwości jego zwiększenia!

Podczas turnieju gracze będą przydzielani następująco – w pierwszej rundzie poprzez losowanie, w miarę możliwości łącząc na jednym stole przeciwne strony konfliktu. W kolejnych dwóch obowiązuje system szwajcarski.

Dla wybranych graczy przewidujemy drobne upominki, zapewnione przez Figurkowe Gry Bitewne!

2. Harmonogram

Turniej ma miejsce w sobotę 25.11.2017r. Rozkład godzinowy przedstawia się następująco:

9:00 – 10:00 – zapisy i zgłoszenia
10:00 – 12:45 – Bitwa 1
13:00 – 15:45 – Bitwa 2
15:45 – 16:15 – przerwa obiadowa
16:15 – 19:00 – Bitwa 3

Drobne zmiany i przesunięcia czasowe mogą mieć miejsce, jednak uprasza się o punktualne zapisy oraz sprawne i czasowe rozgrywanie bitew.

3. Scenariusze

Na Warsaw Uprising #2 graczom przyjdzie zmierzyć się z 10 losowymi scenariuszami na specjalnie przygotowanych pod nie stołach. Parowanie podczas pierwszej gry zostanie w miarę możliwości dostosowane do scenariuszy i stron konfliktu. Każdy z graczy rozegra 3 gry, a więc 3 różne scenariusze - oznacza to, że z 7 z nich nie przyjdzie mu się zmierzyć! Dlatego też z góry ostrzegamy - przygotowanie rozpiski, która nie będzie uniwersalna może skutkować niedogodnościami w rozgrywaniu niektórych ze scenariuszy! ;)

1) "Strefy"

„Chwilowa przerwa w działaniach wojennych pozwoliła obu stronom konfliktu na zgromadzenie dużych sił i umocnienie linii frontu. Teraz dowództwo domaga się agresywnego działania – zadanie to przejście strefy niczyjej i utworzenie przyczółków pozwalających przerwać front. Druga strona jednak nie próżnuje i można spodziewać się podobnych operacji z ich strony.”

Wygrywający rzut wybiera długą krawędź i stawia pierwszą jednostkę do 12” od niej. Połowa jednostek (zaokrąglana w górę) jest wystawiana na stół w strefie do 12" od swojej krawędzi, naprzemiennie z drugim graczem.
Połowa pozostałej połowy (zaokrąglana w górę) jednostek znajduje się w first wave, natomiast pozostałe siły stanowią rezerwy. Outflank jest wyłączony.
Forward deployment zgodnie z zasadami First Wave.
-1 pkt. za wyeliminowaną kostkę przeciwnika
-2 pkt. za własny oddział w strefie rozstawienia wroga – czyli 12” od dłuższej krawędzi (poza pustym transportem)

Na początku każdej tury dowolny gracz wykonuje rzut - na 4+ zaczynają się Weather Effects z Duel in the sun. Jeśli rozpoczną się obowiązują do końca gry i co turę należy wykonać rzut na tabelę efektów.
Obrazek


2) „Nieudany zrzut”


„Siły obu stron zatrzymały się w miejscu. Dowództwo postanowiło szybko dostarczyć niezbędnych zasobów – amunicję i paliwo. Przez złą pogodę i działania nieprzyjaciela zrzut miał miejsce na środku ziemi niczyjej. Zadanie jest jasne – przejąć zaopatrzenie zanim zrobi to wróg.”

Na początku gry gracze umieszczają 4 znaczniki w odległości 3d6 i losowym kierunku od środka stołu w następujący sposób:
1) Gracze wyznaczają środek stołu
2) Jeden z nich wyznacza losowy kierunek (scatter dice, strzałka na kości rozkazu, itd.) a następnie rzuca 3d6 na odległość w jakiej wylądował znacznik mierząc od środka stołu. Na tej samej prostej przecinającej środek stołu i postawiony znacznik umieszcza drugi z nich, również uzyskując losową odległość kolejnym rzutem 3d6.
3) Punkt 2 jest powtarzany przez drugiego z graczy, który rozstawia pozostałe dwa znaczniki.
Obydwie armie wychodzą na zasadach first wave, łącznie ze snajperami/obserwatorami – wyłączony Forward deployment. Gracz może zadeklarować, że dowolna ilość jednostek, jednak nie więcej niż połowa (zaokrąglana w dół), znajduje się w rezerwach. Dopuszczony outflank. Znaczniki zajmują oddziały piechoty bez small units w całości będące w odległości 6" od znacznika. Jeden oddział może zajmować jeden znacznik.

-1pkt. za zniszczony oddział przeciwnika
-2pkt. za zajęty znacznik na koniec gry

3) Bazy

Silnie okopany przeciwnik twardo trzyma pozycje, a ostrzał artyleryjski nie przynosi rezultatów. Czas przypuścić bezpośredni szturm i zająć umocnienia wroga.”

Gracz wygrywający rzut wybiera czy atakuje czy się broni. Obrońca wybiera dłuższą krawędź stołu. Ustawia dwie bazy MMG w odległości 12" od niej i 24" od siebie i krawędzi krótszych stołu. Całą armię obrońca wystawia w 6" od swojej dłuższej krawędzi (dozwolony hidden setup). Atakujący ustawia połowę armii w 6" od swojej krawędzi, resztę w rezerwach bez outflanku. Forward deployment z obu stron standardowo.
Preparatory bombardment na 2+ spada przed grą na obrońcę. W przypadku uzyskania trafienia w scenariuszową bazę MMG (wynik 6 na tabelce bombardowania) nie ma możliwości wyboru strzelca jako traconego obsługanta – niezależnie od uzyskanego wyniku (dotyczy również Exceptional Damage)
Gniazda MMG maja dwie własne kości rozkazu (innego koloru niż kości graczy) ale liczą się jako oddziały obrońcy (np. do rozpatrywania zniszczenia pustych transportów), nie mogą się poruszać ale mogą się obracać i strzelać na normalnych zasadach. Ich załogę stanowi standardowo trzech żołnierzy o wyszkoleniu regularnym.
Obrońca otrzymuje 2 pkt. na koniec gry za niezaszarżowaną lub zniszczoną inaczej niż szarżą bazę MMG. Atakujący otrzymuje na koniec gry 2 pkt. za każde z gniazd MMG zaszarżowane i zdobyte.
Szarża na bazy MMG odbywa się zgodnie z zasadami podręcznikowymi.
Obaj gracze otrzymują po 1 punkcie za wyeliminowaną kość przeciwnika.

4) Uraaaaa!

„Dotychczasowe starcia nie były w stanie przełamać oporu żadnej ze stron. Teraz armie ruszają do bezpośredniej, krwawej walki na wyniszczenie.”

Wygrywający tnie stół po przekątnej i po wybranej stronie w odległości minimum12" od niej stawia oddział, następnie gracz przeciwny wystawia oddział na tych samych zasadach po drugiej stronie przekątnej. Gracze wystawiają resztę swoich sił naprzemiennie. Minimum połowa oddziałów musi zostać wystawiona na stole, pozostałe jednostki mogą znajdować się w rezerwach, które wychodzą z własnej dłuższej krawędzi stołu. Brak outflanku. Snajperzy, obserwatorzy oraz scouci na własnej połowie trójkątnej stołu.
-1 pkt. za wyeliminowana kostkę wroga, wygrana trzema kostkami przewagi
-błoto z Duel in the Sun na otwartym terenie – obowiązuje również za stołem. W przypadku unieruchomienia oddziału za stołem traktowany jest on jak zniszczony – w przypadku transporterów zniszczeniu ulega również jednostka znajdująca się w pojeździe.
Obrazek

5) Znaczniki
„Ze sztabu przyszły nowe rozkazy –zabezpieczyć i utrzymać kluczowe elementy terenu. Zadanie wykonujecie nocą i nie widać praktycznie nic a wszędzie panuje podejrzana cisza… Przynajmniej do czasu.”

Na stole znajdują się 3 znaczniki, w połowie stołu na 12"/36"/60" od krawędzi bocznej.
Wygrywający rzut wybiera stronę i stawia oddział w 12” od dłuższej krawędzi (łącznie ze snajperami i obserwatorami). Następnie to samo robi gracz przeciwny – siły wystawiane są naprzemiennie. Połowa jednostek (zaokrąglona w górę) musi znaleźć się na stole, podczas gdy pozostałe siły tworzą rezerwy. Wyłączony outflank.
Od drugiej tury oddział w całości w 6" od znacznika zdobywa 1pkt. na turę, jednakże small unity liczone są, na potrzeby scorowania, za pół oddziału - dopiero dwa zajmują znacznik. W 6” nie może znajdować się żaden oddział przeciwnika zdolny do zajmowania znaczników (aby oddział kontestował znacznik całość musi znaleźć się w wyżej wspomnianych 6”).
Jeden znacznik daje 1 punkt niezależnie od ilości oddziałów znajdujących się w 6” od niego.

Gracze otrzymują również 1 pkt. za każdą wyeliminowaną kostkę przeciwnika,

Bitwa ma miejsce w nocy, zastosowane więc mają zasady Night fight. Przed rozpoczęciem tury dowolny gracz rzuca kością – na 4+ nad polem walki pojawia się flara, która wyłącza zasady nocnej walki i ograniczonego widzenia (w tej turze traktujemy bitwę jak toczącą się w ciągu dnia).

Obrazek

6) Beczki

„Obu stronom zaczyna brakować paliwa, a pojazdy jeżdżą na oparach. Dlatego też najważniejsze jest zabezpieczenie pobliskich składów. Niestety wróg na pewno będzie starał się zrobić to samo, więc przygotujcie się do krwawego starcia.”


Wzdłuż i pośrodku stołu wyznaczamy linię na której rozmieszczone są beczki z paliwem (6). Beczki znajdują kolejno 6” od krótszej krawędzi i następnie 12” od siebie. Nie muszą być rozmieszczone z pełną dokładnością, ważne jest natomiast aby znajdowały się jak najbliżej linii wyznaczającej środek stołu.
Wygrywający rzut wybiera stronę, wybiera jeden ze swoich oddziałów i stawia go w 6" od swojej krawędzi lub przenosi do first wave lub rezerw – decyzja należy do gracza. Następnie drugi z graczy postępuje tak samo wyznaczając swój oddział - tak do ich wyczerpania.

Forward Deployment zgodnie z zasadami First Wave.
Z powodu braku paliwa od drugiej tury każdy pojazd próbujący wykonać rozkaz Run lub Advance natychmiast rzuca D6 zgodnie z zasadą Low Fuel i porównuje wynik z następującą tabelką:
1 - koniec paliwa i brak możliwości ruchu/wyjścia z rezerw
2 - koniec paliwa na początku następnej tury
3-6 - bez efektu, pojazd porusza się normalnie

W przypadku braku paliwa w pojeździe wyjeżdżającym z rezerw pozostaje on za stołem i traktowany jest jako zniszczony – w przypadku transportowania innych jednostek te również ulegają zniszczeniu.
Beczki przenosi i tankuje pojazd/piechota (artyleria nie może) w składzie minimum trzech ludzi rozkazem Advance – wystarczy, że wspominany oddział znajdzie się w odległości cala od znacznika – może wtedy podnieść beczkę, natomiast załoga pojazdu może ją załadować lub wykorzystać jako paliwo do pojazdu. W razie wykorzystania paliwa do zatankowania pojazdu nie musi on rzucać do końca gry na powyższą tabelkę, a wcześniej unieruchomiony znowu odzyskuje możliwość ruchu.
Jeden oddział może jednocześnie przenosić tylko jedną beczkę.
Beczki z paliwem warte są 2 pkt. na koniec bitwy jeśli oddział przenoszący je przeżyje, natomiast te zużyte do zatankowania pojazdu dają graczowi 1pkt. zwycięstwa.
Dodatkowo każdy z graczy otrzymuje 1pkt. za wyeliminowaną kostkę wroga.

7) Kocioł

„Siły jednej ze stron wreszcie zostały okrążone. Znajdujący się w rozpaczliwej sytuacji obrońcy postanawiają wyrwać się z kotła przypuszczając zmasowany kontratak na jedną ze słabej bronionych stref. Powodzenie całej operacji zależy od zatrzymania wycofujących się sił wroga.”

Gracze rzucają kością, a następnie wygrywający rzut decyduje czy atakuje czy się broni i wybiera stronę. Na obrońcę przed grą spada automatyczny preparatory bombardment. Wystawienie i punktacja przedstawia się następująco:
Obrońca wystawia całą armię (razem ze snajperami i obserwatorami) w 12” od wybranej długiej krawędzi. Na wystawionych jednostkach dopuszczony jest zarówno Hidden setup oraz Ambush. Obrońca otrzymuje 2pkt. za każdą wyeliminowaną kostkę przeciwnika.
Atakujący wystawia się jako drugi, po pełnym wystawieniu obrońcy. Umieszcza on połowę swojej armii (zaokrąglaną w górę) w 6” od własnej długiej krawędzi, natomiast druga połowa znajduje się w first wave. Forward Deployment zgodnie z zasadami First wave. Atakujący otrzymuje 1 pkt. za wyeliminowaną kostkę przeciwnika oraz 1 pkt. za wyjście krawędzią obrońcy dowolnego oddziału, w tym również transportu.

8) Ćwiartki

„Oddziały mają za zadanie zająć i zabezpieczyć teren. Zadanie wydaje się proste tylko do momentu napotkania przeciwnika. Podobno każdy, nawet najlepszy plan sypie się w chwili spotkania z wrogiem…”

Gracz wygrywający rzut wybiera długą krawędź i wystawia połowę swoich oddziałów (zaokrąglaną w górę) w strefie 12" (mierzone po krótszej krawędzi) i 36" (mierzone po dłuższej krawędzi) przylegającej do rogu stołu. Następnie gracz przeciwny robi tak samo w swojej strefie wyznaczonej po skosie (przeciwległy róg stołu). Snajperzy i obserwatorzy wystawiani są w tej ćwiartce o wymiarach 24"/36". Pozostała połowa armii wychodzi na stół na zasadach first wave ze swojej długiej krawędzi (na tych jednostkach brak Forward Deployment).
Gracze otrzymują następujące punkty:
-1 pkt. za wyeliminowaną kostkę przeciwnika
-1 pkt. za każdą ze swoich ćwiartek na koniec gry
-2 pkt. za ćwiartkę przeciwnika obok swojej strefy rozstawienia
-3 pkt. za ćwiartkę przeciwnika po skosie

Ćwiartki zajmują odziały piechoty, jednak bez small units, natomiast pojazdy tylko od pancerza 7+ lub więcej. Zajęcie ćwiartki następuje wtedy, gdy na koniec gry gracz posiada w niej więcej takich oddziałów niż przeciwnik.

9) Złoto dla… szalonych!

„Wojna nieubłaganie zbliża się ku końcowi. Przegrywający naziści postanowili wywieźć do tajnych kryjówek wszystkie kosztowności i dzieła sztuki jakie tylko zdołają ukraść. Przypadkowo jeden ze składów kolejowych wiozących niezliczone ilości złota został zbombardowany przez alianckie siły powietrzne. Zwiad obu stron donosi o bogactwach jakie czekają niepilnowane pośrodku ziemi niczyjej. Chociaż niemieckie najwyższe dowództwo wyraźnie zabrania prowadzenia działań na własną rękę, dowódca plutonu stacjonującego nieopodal zniszczonego pociągu postanowił wykorzystać okazję na wyciągnięcie korzyści z przegranej już wojny. Po drugiej stronie frontu, pomimo identycznych rozkazów, aliancki oficer podejmuje decyzję o wymarszu w celu przejęcia złota. Oba plutony docierają pod osłoną nocy do zbombardowanego taboru kolejowego i kiedy na niebie pojawiają się pierwsze promienie słońca, okazuje się, że pchani żądzą złota żołnierze są zaledwie metry od wroga!”

Gracze dzielą stół na ćwiartki i rzucają kością - wygrywający wybiera ćwiartkę i stawia w niej swój oddział. Gracz przeciwny wystawia swój oddział w ćwiartce przeciwnej (licząc po skosie). Następnie gracze wystawiają swoje oddziały naprzemiennie. Armie obu graczy muszą znaleźć się w całości na stole w obrębie zajmowanej ćwiartki. Obserwatorzy i snajperzy mogą korzystać z zasad forward deployment w obrębie własnej ćwiartki. Jedynym ograniczeniem dotyczącym wystawienia oddziałów jest zachowanie 1” odległości od oddziałów przeciwnika.
W pozostałych dwóch ćwiartkach na środku (18”/12”) gracze umieszczają skrzynię ze złotem - w każdej ze skrzyń znajduje się 15 sztabek złota (znaczników/monet). Celem gry jest przeniesienie jak największej ilości złota za dowolną krawędź stołu.

Aby podnieść sztabkę złota ze skrzyni oddział musi znajdować się na koniec swojej tury maksymalnie 1” od niej. Złoto mogą przenosić dowolne oddziały piechoty oraz dowolne pojazdy, również puste transporty. Do podniesienia jednej sztabki potrzeba dwóch ludzi – to ograniczenie dotyczy wszystkich oddziałów przenoszących złoto. Tak więc small team jest w stanie podnieść 1 sztabkę, oddział 6 ludzi – 3 a oddział 9-osobowy 4 sztabki. Pojazdy nie mają ograniczenia co do ilości transportowanego złota. Oddział może podnieść jedną sztabkę na turę.
W przypadku śmierci niosących sztabki pozostają w miejscu gdzie znajdowali się w momencie ostrzału. Jeśli zniszczona została jedynie część oddziału gracz musi zmniejszyć ilość posiadanych przez drużynę znaczników aby zachowane było powyższe ograniczenie.
Złoto można przenosić rozkazami advance lub run, jednakże w przypadku strzelania modele niosące sztabki nie mogą oddać strzału – strzela jedynie reszta oddziału. Sztabek nie można przekazywać innym oddziałom.
Po podniesieniu pierwszej sztabki (jeśli oddział ma możliwość niesienia większej ilości) oddział ogarnia gorączka złota. Ta zasada specjalna sprawia, że oddział w następnej turze aby oderwać się od zbierania skarbu musi zdać dodatkowy test morale z modyfikatorem -1 za każdą posiadaną sztabę złota (znacznik), oprócz testu za pin markery W przypadku zdania testu oddział może wykonywać swój ruch normalnie (lub też wykonać dalszy rzut na morale ze względu na pin markery zgodnie z normalnymi zasadami). W przypadku oblania – otrzymuje rozkaz down obrazujący gorączkowe zbieranie rozsypanego wokół skrzyni złota. Na koniec tury oddział ten otrzymuje kolejny znacznik i w następnej musi zdawać test na gorączkę złota ponownie. W momencie otrzymania maksymalnej ilości znaczników oddział jest traktowany jakby automatycznie zdał test – żołnierze wiedzą, że nie zabiorą ze sobą więcej złota i starają się jak najszybciej uciec z tym posiadanym.
Aby zdobyć znaczniki oddział musi przekroczyć dowolną krawędź stołu. Oznacza to, że każdy z modeli musi mieć możliwość wyjścia całkowicie poza stół. Nie można opuścić stołu wykonując escape move, konsolidację po wygranej walce wręcz lub jakikolwiek inny dodatkowy ruch. Po opuszczeniu pola gry oddział nie wraca na nie, nie jest jednak traktowany jako zniszczony do puli zdobytych punktów przeciwnika. Oddziały nieposiadające złota nie mogą opuszczać stołu.
Gracze otrzymują po 1 punkcie za każdy zniszczony oddział przeciwnika. Dodatkowo każda sztabka złota warta jest po 2 punkty.

10) Bastogne

„Amerykańscy żołnierze zostali otoczeni a jedna z ostatnich niemieckich ofensyw II Wojny Światowej odnosi niespodziewane sukcesy. Zasoby obu armii są jednak na wykończeniu i ich zdobycie lub utrzymanie wydaje się kwestią życia i śmierci. Okrążeni alianci wydają się być między młotem a kowadłem, a przygotowując się na niemiecki atak mogą spodziewać się go z każdej strony. Sytuacji nie ułatwia gęsta mgła, która unosi się nad belgijskimi lasami.”

Gracze wyznaczają strefę obrońcy – środkowy pas o szerokości 12” i ciągnącym się przez całą długość stołu. Następnie rzucają kością, wygrywający decyduje czy jest atakującym czy obrońcą. Obrońca umieszcza w swojej strefie dwa znaczniki minimum 12” od krótkiej krawędzi i 18” od siebie oraz dzieli swoją armię na dwie połowy – jedną znajdującą się na stole a drugą w rezerwach.
W tym momencie (przed wystawieniem jakiejkolwiek jednostki obrońcy na stół) atakujący również dzieli armię na dwie połowy – first wave i rezerwy oraz deklaruje z której długiej krawędzi wychodzi first wave a z której rezerwy. Nie może być to ta sama krawędź, dodatkowo żadna jednostka atakującego nie może znaleźć się na stole przed rozpoczęciem gry – również snajperzy, obserwatorzy oraz inne jednostki korzystające z zasady Forward Deployment.
Po otrzymaniu od atakującego informacji o kierunkach ataku obrońca wystawia swoje jednostki, które miały znaleźć się na stole. Obowiązuje je zarówno zasada Hidden jak i opcjonalny Ambush. Rezerwy obrońcy wychodzą z krótkich krawędzi zgodnie ze strefą wystawienia (12” szerokości na środku stołu).

Celem atakującego jest zdobycie i wyniesienie znaczników w strefę 6” od długiej krawędzi. Znaczniki podnosi piechota bez small teams na koniec tury stykając się z nim przynajmniej jednym modelem. Znacznik niesie wyznaczony model piechoty spośród tych, które na koniec tury stykały się z nim – nie można przenosić znacznika między modelami w oddziale ani między oddziałami – ma to ograniczyć tworzenie przysłowiowych „wężyków”. W przypadku zabicia oddziału lub zmniejszenia jego liczebności do 2 lub 1 modelu znacznik zostaje upuszczony w miejscu gdzie aktualnie znajdował się oddział, w takim przypadku może zostać ponownie podniesiony zgodnie z powyższymi zasadami.

Zadaniem obrońcy jest niedopuszczenie atakującego do znaczników.
Gracze otrzymują punkty za następujące warunki zwycięstwa:
- Atakujący otrzymuje 3 punkty za każdy wyniesiony do swojej strefy znacznik
- Obrońca otrzymuje 3 punkty za każdy utrzymany w miejscu wystawienia znacznik
- Żaden z graczy nie otrzymuje punktów w przypadku gdy znacznik nie został wyniesiony do strefy/poza stół lecz został zabrany z miejsca wystawienia
- Każdy z graczy otrzymuje 1 punkt za wyeliminowany oddział przeciwnika
Podczas gry na stole obowiązuje zasada mgły (Fog z Battle of the Bulge). Oznacza to, że widoczność jest ograniczona do 18”. Pod koniec każdej tury jeden z graczy wykonuje rzut kością i porównuje go z następującą tabelą:
1-2 – mgła gęstnieje ograniczając widoczność o 2D6 (minimalna widoczność to 12”)
3-4 – nic się nie dzieje
5-6 – mgła rozrzedza się zwiększając widoczność o 2D6


0-2pkt. - Remis
3-4pkt. - Mała wygrana
5+ - Duża wygrana

Zapraszamy do zapisów i do zobaczenia w listopadzie!

Lista zgłoszonych:
1) Snols - Zapłacone
2) Holan - Zapłacone
3) Rafix - Zapłacone
4) Kerim - Zapłacone
5) Kubi - Zapłacone
6) Mati (MGC) - Zapłacone
7) Rupert (MGC) - Zapłacone
8) Grolshek (MGC) - Zapłacone
9) Merry - Zapłacone
10) Bless - Zapłacone
11) Schalazar - Zapłacone
12) Bamberinho - Zapłacone
13) Gąsior - Zapłacone
14) Filip F - Zapłacone
15) Ari-Pekka Nikkola - Zapłacone
16) Ripley - Zapłacone
17) Parufka (MGC) - Zapłacone
18) Apostate - Zapłacone
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, o 20:58 przez Olgierd, łącznie zmieniany 19 razy.

Awatar użytkownika
mati.pl
Posty: 532
Rejestracja: 10 kwie 2015, o 09:33

Re: Warsaw Uprising 2 - 25.11.2017

Postautor: mati.pl » 27 paź 2017, o 19:19

Serdecznie zapraszamy :-)
Obrazek

Awatar użytkownika
Snols
Posty: 92
Rejestracja: 11 lip 2016, o 18:05
Lokalizacja: Warszawa

Re: Warsaw Uprising 2 - 25.11.2017

Postautor: Snols » 27 paź 2017, o 19:20

Łoooo Pany. TAKA PODWYŻKA!!! SIĘ DORABIAĆ HCOM!

Zapisuje się.

[RAFIX]
Posty: 341
Rejestracja: 30 sty 2016, o 19:27

Re: Warsaw Uprising 2 - 25.11.2017

Postautor: [RAFIX] » 27 paź 2017, o 20:07

wpisz proszę Holana, Kubiego i mnie na listę :) dzięki :)

Olgierd
Posty: 245
Rejestracja: 13 sie 2015, o 20:29

Re: Warsaw Uprising 2 - 25.11.2017

Postautor: Olgierd » 27 paź 2017, o 20:28

Snols pisze:Łoooo Pany. TAKA PODWYŻKA!!! SIĘ DORABIAĆ HCOM!

Zapisuje się.


Ok, za takie uwagi ban.A tak poważnie fajnie, że wpadniesz, wpisuję ;)

Awatar użytkownika
merry
Posty: 452
Rejestracja: 17 lis 2014, o 11:52
Kontaktowanie:

Re: Warsaw Uprising 2 - 25.11.2017

Postautor: merry » 27 paź 2017, o 22:22

Ja bym chętnie wpadł.

Awatar użytkownika
Snols
Posty: 92
Rejestracja: 11 lip 2016, o 18:05
Lokalizacja: Warszawa

Re: Warsaw Uprising 2 - 25.11.2017

Postautor: Snols » 27 paź 2017, o 22:43

Olgierd pisze:
Snols pisze:Łoooo Pany. TAKA PODWYŻKA!!! SIĘ DORABIAĆ HCOM!

Zapisuje się.


Ok, za takie uwagi ban.A tak poważnie fajnie, że wpadniesz, wpisuję ;)


Aby nowo narodzonej tradycji stało się zadość powinienem jeszcze wkleić nosacza sundajskiego

Awatar użytkownika
bless
Posty: 1093
Rejestracja: 17 mar 2015, o 20:22

Re: Warsaw Uprising 2 - 25.11.2017

Postautor: bless » 27 paź 2017, o 23:32

Bede. Scenariuszy nie czytam, zeby nawet nie myśleć o ich komentowaniu. ;)
"You are enemies of Japan. You will be treated accordingly."

Mutsuhiro Watanabe "the Bird"

Awatar użytkownika
Schalazar
Posty: 353
Rejestracja: 26 lis 2014, o 00:53
Lokalizacja: Piaseczno

Re: Warsaw Uprising 2 - 25.11.2017

Postautor: Schalazar » 28 paź 2017, o 01:03

Zapisuje się i pieniądze już przelałem :)

Poprzednio było bardzo fajnie, to i teraz może być już tylko lepiej.

Polecam - Piotr Fronczewski ;)

Awatar użytkownika
mati.pl
Posty: 532
Rejestracja: 10 kwie 2015, o 09:33

Re: Warsaw Uprising 2 - 25.11.2017

Postautor: mati.pl » 28 paź 2017, o 08:28

Przed wyruszeniem na Event należy zebrać drużynę....
Obrazek


Wróć do „Imprezy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość